Reklamos projektavimas, derinimas su savivaldybe

Išorinės reklamos projektų ruošimas naujai projektuojamiems  ir jau esamiems statiniams, bet neturint savivaldybės išduoto leidimo. Atliekame visas paslaugas, nuo reklaminio projekto paruošimo iki leidimo išdavimo. Paslaugas vykdome Kauno ir kituose Lietuvos miestuose.

Derinimui, pateikiami šie dokumentai:

  • Įgaliojimas
  • Juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo kopija;
  • Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių projektuojamas reklaminis įrenginys, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento (ne senesnio kaip 1 metai) kopija. Užsakyti galite internetu: http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9 . Būtina pažymėti pastabose - reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą;
  • Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko ir (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklamos skleidėjas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise.
  • Jeigu reklaminis įrenginys projektuojamas ant daugiabučio gyvenamojo namo, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jei bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos pritarimas;
  • Prekių ženklo liudijimo kopija, jei numatoma naudoti šį ženklą IVR sprendiniuose.